Ansvar, säkerhet och möjligheter - Covid- 19. Allas ansvar.